Екскурзия в гр. Пловдив

През месец октомври за учениците от II клас  бе организирана учебна екскурзия в гр. Пловдив.