Извънкласни дейности

Клубове за занимания по интереси

за учебната 2019/2020 година

 

 1. Клуб „Дигитален свят“ с р-л Ст. Маркова
 2. Клуб „Весела математика“ с р-л С. Говедарска
 3. Клуб „Шопска плетеница“ с р-л Ис. Величкова
 4. Клуб „Мисля и мога“ с р-л В. Венкова
 5. Клуб „Млад творец“ с р-л К. Назъров
 6. Клуб „Усмихнато хоро“ с р-л М. Станчева
 7. Клуб „Приятели на музиката“ с р-л Н. Радева
 8. Клуб „В света на багрите“ с р-л Ст. Кирилова
 9. Клуб „Народни хора“ с р-л Яна Йорданова
 10. Клуб „ Подготовка за НВО“ с р-л Цв. Димитрова
 11. Клуб „Мажоретки“ с р- л Светла Кимилска