Подготовка за предстоящите празници

Учениците от полуинтернатните групи се готвят за предстоящите празници.