Президентът на Република България г-н Румен Радев посети Начално училище „Христо Ботев“ гр. Елин Пелин

На 19 май 2020 г., в рамките на визитата си в гр. Елин Пелин, президентът на Република България г-н Румен Радев посети Начално училище „Христо Ботев“, където бе посрещнат от директора на училището г-жа Гергана Иванова и зам. директорите г-жа Румяна Генадиева и г-жа Жанета Андреева. Господин Радев, кметът на община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов и придружаващите ги лица разгледаха новопостроената спортна зала.