Тържества на буквите в І клас

По традиция последната седмица на месец март в НУ ”Христо Ботев” се провеждат Тържества на буквите. На тях първокласниците с гордост заявяват пред всички гости, че  вече са грамотни. Тези тържества са и сцена за изява на техния многолик талант в областта на музиката, театъра и танца.