БДП

План БДП 2023-24г.

Годишна план-програма 2024-БДП

Система за организация и управление на дейностите , свързани с възпитанието и обучение по БДП в системата предучилишното и училищното образование

Уведомявам Ви за инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи, Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд – образователен онлайн тест-игра „Без грешки на пътя“, с която България се включва в европейската инициатива „Заедно за безопасността на децата на пътя“. Образователният онлайн тест  е ориентиран към малките участници в пътното движение и е свободно достъпен чрез сайта на АБЗ https://roadsafetyiq.abz.bg/ ,  като съдържанието му е консултирано от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи.

Прилложение:  Образователен онлайн тест “Без грешки на пътя”

1 Клас БДП

2 Клас БДП

3 Клас БДП

4 Клас БДП