Вътрешноучилищна квалификационна дейност

22 ноември 2022 г.-вътрешноучилищна квалификационна дейност за учителите от НУ “Христо Ботев” Колективът присъства на самоподготовка по БЕЛ в IVа клас. Учениците работиха върху произведението “Старият щърк” от К.Константинов .Успяха да се докоснат до художествения свят и да изпълнят поставените задачи .Респект към труда на госпожа Д. Петрова, която не само помага в учебно- възпитателния процес, но активно формира и нравствените ценности у децата!