Демонстрационни игри на тема:” Разделно събиране на отпадъци”

На 22 и 23 февруари експерти от отдел “Екология” към Община Елин Пелин проведоха занимателни открити уроци и демонстрационни игри на тема:” Разделно събиране на отпадъци” във всички паралелки от I до IV кл.
Децата осъзнават, че единственият начин да запазят околната среда е отговорността и ангажирането на всички, а разделното събиране на отпадъци ще направи нашата Земя по-чиста и по-красива!