6 януари- патронен празник на НУ “Христо Ботев”

Днес е 6- не само светъл християнски празник, но и патронен празник на нашето училище .
175 години от рождението на Христо Ботев- гениалният български поет, публицист, революционер, войвода – пожертвал себе си за свободата на България. Скъпи гости в този празничен ден бяха: Госпожа Р. Иванова – Началник РУО София област, ул. Госпожа Р. Серафимова – отдел “Човешки ресурси” РУО София област , жк.
Госпожа Д. Къндева – експерт в РУО София област, ул. Госпожа Р. Николова – зам. кмет на Община Елин Пелин,
Госпожа А. Илиева – гл. експерт в ОХДС, Госпожа Г. Иванова – бивш дългогодишен директор на нашето училище,
Господин Кирил Назъров – поет и почетен гражданин на гр. Елин Пелин.
С нас на този тържествен празник бяха и
представители на: Обществен съвет на родителите, Център за социална рехабилитация и интеграция – “Таланти и иновации” ,
Госпожа М. Боцева – директор на ДГ “Радост” , Учители от ДГ “Здравец”, Общинска библиотека и госпожа Силвана Кръстева Нашите любими учители, работили в НУ – госпожа Дечева и госпожа В. Николова, родители на нашите ученици. Тържествена и емоционална литературно-музикална програма впечатли и развълнува всички популярни. Благодарим на госпожа Д. Петрова и Ан. Тодорова за великолепния замисъл .
Учители и ученици от I до IV клас се подкрепят активно, като във вечерта на празника изработват табла, рисунки и презентации. Гостите ни поздравиха с празника, като уверено заявиха, че учениците и целият колектив “носят достойното име на поета” и свято тачат БОТЕВИЯ ДУХ!
Може да бъде изображение с 5 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, дете и изправени хора  Може да бъде изображение с 10 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с дете, изправено и на закрито  Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 2 души, дете, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, на закрито и текст, който гласи 'NAT'   Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 3 души, дете и изправени хора
Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, седнали хора, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 11 души и изправени хора  Може да бъде изображение с текстово съобщение  Може да бъде изображение с 14 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 1 човек
Може да бъде изображение с 7 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 2 души, дете, изправени хора и на закрито
Няма налично описание на снимката.  Няма налично описание на снимката.
Може да е творба на един или повече хора и брада  Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с 2 души  Може да бъде изображение с 2 души и на закрито