Дълбок поклон пред Вас, будители народни!

Дълбок поклон пред Вас, будители народни! Помним и свято пазим българския дух!
Честит празник!
Честит празник и на всички съвременни будители, оставящи диря в ежедневието на НУ “Христо Ботев” – г-н К. Назъров, г-жа Г. Иванова, г-н Ст. Янкулов /Стунджи/ , г-жа П. Реджова, д-р И. Красимиров, г-н П. Канев, учителите от ДГ “Радост” и ДГ “Здравец” и дейците от читалища, библиотеки и община.