ЕРАЗЪМ +

ЕРАЗЪМ + “Развитие на компетентностите и рефлексията им в практиката за прехода между детската градина и училището”
Интересна работна среща с представители от Сърбия, Словакия, Македония и България, работещи по Проект “Еразъм+” Госпожа Р .Генадиева и госпожа Н. Михайлова споделиха своите виждания за плавен преход между детската градина и училището.