Обществен съвет

Обществен съвет

Председател –  Надя Красимирова Сигридова (Родители)

Членове:

– Евелина Петрова Стефанова (Родители)

– Стоянка Богомилова Владова (Родители)

– Татяна Ивановна Димитрова (Родители)

– Мариа Евлогиева Китова – Петрова (Родители)

–  Илина Цветанова  (Финансиращ орган)

Обществен съвет – архив