Последният учебен ден за 2022г. за учениците от НУ “Христо Ботев” премина с празнични тържества в различните паралелки

🎅Последният учебен ден за 2022г. за учениците от НУ “Христо Ботев” премина с празнични тържества в цялата паралелка.
🎄✨️Празничен дух, коледни песни, сърцати пожелания и усмивки царяха в класните стаи на нашето училище.
✨️Клубът по интереси “Народно творчество и обичаи” с ръководител г-жа Сп. Стоянова и учениците от 3в представят българските традиции на Бъдни вечер.
✨️Театрален клуб “Смехурковци” с ръководител г-ца А-М. Иванова и учениците от 3а клас не показаха изразителен рецитал и обичая “Сурвакане”.

Може да бъде изображение със 7 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение със 7 души, дете, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 8 души, хора, които играят билярд, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 11 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито     Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение със 7 души, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 9 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 13 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение със 7 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито