Ученически съвет

Председател –  Валентина П. Атанасова  – 3 „а“ клас

Членове:

– Далиа А. Димитрова – 1 „в“ клас

– Мартина Г. Недялкова – 2 „б“ клас

– Лора П. Андреева – 3 „в“ клас

– Рая Г. Недялкова – 4 „а“ клас