Щафетни игри “Мама, татко и аз”

Община Елин Пелин организира Спортен празник за Деня на християнското семейство. Спортна надпревара, щастливи усмивки на децата и техните родители в участието им в увлекателните щафетни игри, които се проведоха в спортната зала” Янко Янков” днес 19.11.2022 г. Госпожа Биана Цекова от отдел ОХДС благодари и награди всички участници с медали и грамоти. Тя изказа своите благодарности и към г-жа В.Атанасова и г-жа И.Величкова за организирането на щафетните игри “Мама, татко и аз”, които чрез спорта утвърждават християнските ценности и добродетели! Благодарим за отличното представяне на нашите ученици и родители!