🎄🏃Коледни щафетни игри 2022г. 🎄🏃‍♀️

Може да бъде изображение с 2 души, дете, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 8 души и на закрито   Може да бъде изображение с 9 души и изправени хора

Може да бъде изображение с 13 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 9 души, дете, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито    Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на закрито   Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на закрито