Проект “Твоят час” (2017/2018 – Архив)

 1. Логопедична група за преодоляване на обучителни затруднения

ръководител – В. Венкова

 1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература

ръководител – С. Говедарска

 1. Художествено слово

ръководител – Ст. Маркова

 1. Приятели на музиката

ръководител – Н. Радева

 1. Аз и природата

ръководител – Цв. Димитрова

 1. В света на багрите

ръководител – Ст. Кирилова

 1. Уча с компютър

ръководител – Ст. Илчева

 1. Любознателни математици

ръководител – Ж. Андреева

 1. Дигитален свят

ръководител – М. Станчева

 1. Лека атлетика

ръководител – В. Атанасова

 1. Мажоретки

ръководител – Св. Кимилска

 1. Млад творец

ръководител – К. Назъров

 1. Визуални изкуства

ръководител – В. Горанова