22 април — Денят на Земята

Денят на Земята — 22 април, се отбелязва от над половин милиард души в света. Идеята, която ги свързва е да се обединят в защита на околната среда.Учениците от клуб „Краезнание”, под ръководството на Р. Генадиева и Р. Данаилова, участваха в почистването на училищния двор, градинката между паметника на Елин Пелин и училищната сграда и площите около сградата на РПК „Развитие”.