ЧАС НА ПОЛИЦАЯ

На 08.10.2018 година учениците от НУ “Хр. Ботев“ имаха среща с представители на
РПУ гр. Елин Пелин. В проведените беседи полицаите засилиха вниманието на децата
върху безопасното поведение по пътищата. Учениците показаха, че знаят правилата за
движение и слушаха с интерес дадените им препоръки.