Денят на Земята – 22 април

По повод Денят на Земята — 22 април, традиционно възпитаниците ни се включат в разнообразни дейности.  Учениците  от 4ЦДО  и  4ЦДО 1 се включиха в инициативата на Общината за засаждане  на дръвчета в околността на града. Участниците от групата за извънкласни дейности „Аз и природата“ по проект „Твоят час“ изработиха  макет „Земята – наш общ дом“.  Учениците от 3 в клас с много желание посадиха цветя,  а от 4 а – почистиха  училищния двор. По класове и паралелки бяха проведени беседи и   направени рисунки на тема: „Знам  как да пазя нашата планета Земя“.