ДВГ „Училищно звънче“ представи музикална драматизация „Чудната къщичка“

На 26.02.2019 година малките певци от ДВГ „Училищно звънче“ под ръководството на музикалния си ръководител г-жа Н. Радева представиха пред първокласниците от 1 ЦДО, 1 ЦДО I и 1 ЦДО II музикалната драматизация „Чудната къщичка“.  Те очароваха с актьорското си изпълнение и певческите си възможности не само детската публика , но и гостуващите им учители, водени от г-жа Г. Иванова – директор на училището.

Прекрасно представената драматизация още един път доказа, че за да се развие детския талант трябва отговорна и професионална работа от страна на учителя.