Мюзикъл по „Бяла приказка” на Валери Петров

С разкриване и провеждане на извънкласни дейности в Начално училище „Христо Ботев” гр. Елин Пелин се цели осмисляне на свободното време на учениците като те се насочват към предпочитана от тях област за личностна изява, както и формиране и развиване на допълнителни знания, умения, компетентности.

Една от формите на извънкласни дейности в училището – вокалната група „Училищно звънче”- дава поле за изява на способности и талант в певческата област на двадесет и седем  ученици от І до ІV клас.

Под умелото ръководство на своята учителка Нина Радева групата редовно взема участие както в училищните тържества, така и в някои празнични прояви  на общината .

На 13 и 14 януари 2015 г. малките певци и артисти от Детска вокална група “Училищно звънче”, представиха пред свои съученици от полуинтернатните групи мюзикъл по пиесата на Валери Петров “Бяла приказка”.

Отзивчивата публика посрещна с инетерес и изпрати с бурни аплодисменти спектаклите, поставени от два творчески състава.

Първи театрален състав:

 1. Алесия Духовникова – 3в кл – разказвач
 2. Илона Петрова 3б кл. – котето
 3. Андрей Витяхов – 3а кл. – Ванчо
 4. Борислав Георгиев – 3б кл. – метеорологът
 5. Поля Луканова – 3в кл. – лисичето
 6. Любена Пиперкова – 3а кл. – еленчето
 7. Мария Маджарова – 3а кл. – мечето
 8. Мариана Антонова – 3а кл. сврачето

Втори театрален състав:

 1. Дарина Николаева – 3б кл – разказвач
 2. Мариам Елабед 3б кл. – котето
 3. Марио Раев – 3б кл. – Ванчо
 4. Борислав Георгиев – 3б кл. – метеорологът
 5. Симона Стоянова – 3б кл. – лисичето
 6. Преслава Иванова – 3б кл. – еленчето
 7. Стела Нечева – 3б кл. – сврачето
 8. Петя Иванова – 3б кл. – мечето

Очаква се следващите представяния на мюзикъла да зарадват децата от ОДЗ „Радост” и ОДЗ „Здравец” в град Елин Пелин.

 

2015-01-20