НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Извършени дейности по време на Националната седмица на четенето:

11.12.2017  год. / понеделник /

Откриване на Националната седмица на четенето

–           Ученици от ИКД по проект „Твоят час“ – „Художествено слово“  представят пред всички ученици в училище любими приказни герои / визуални и словесни портрети /

 

12.12.2017 г. /вторник/

–  Състезания по правопис сред учениците от   трети и  четвърти  клас

– „Най-добър четец“  сред учениците от клуб „Краезнание“ по  творби на Елин  Пелин  и третокласниците от училището

– Представяне на приказки от Елин Пелин от второкласници на първокласници – „Врана и лисица“ и „Умник Гюро с умници другари“

– Драматизация на приказката „Сливи за смет“  представена пред ученици от училището  от учениците от  ИКД по проект „Твоят час“ – „Художествено слово“

 

13.12.2017 г. / сряда /

– Писателят К. Назъров  подари  детски книги от български автори на всички паралелки и на младите таланти от групата за ИКД  „Млад творец“

 

14.12.2017 г. / четвъртък /

– Четене на любима приказка в първи клас от Директора на училището – г-жа Г.Иванова

– Четене на любима приказка във втори  клас от зам. кмета на община Елин Пелин

г- н   Р.  Орловски, и  г-жа И. Величкова  /преподавател/

– Четене на любима приказка в трети клас от управител на общинската библиотека   –

г-жа  Венкова /логопед/ , г-жа Николаева /преподавател/ и  г-жа Величкова  /преподавател/

– Четене на гатанки в четвърти  клас от старши експерт образование  в община Елин Пелин – г-жа А.Илиева

 

15.12.2017 г. / петък  /

– представяне на резултатите от проведените мероприятия

– оповестяване на резултатите   в сайта на училището