НУ „Хр. Ботев“ чества Националния празник на България Трети март

На 2 март  2020 г. в  НУ „Хр. Ботев“   третокласниците под ръководството на своите учители – г-жа Р. Вутева, г-жа Й. Ганиева  и  г-жа С. Микова изнесоха музикално-литературна програма с песни и стихотворения, с историческо представяне на важните събития, свързани с този паметен ден 3 март. Вокалната група „Училищно звънче” с ръководител Нина Радева и клуба по интереси „Усмихнато хоро“ с ръководител М. Станчева допринесоха за тържественото настроение и патриотичния дух на тържеството.

Г-жа Г. Иванова – директор на училището призова  Трети март винаги да бъде  ден, в който с гордоост да носим българското в себе си и да помним подвига на хилядите загинали в борбата за свобода.