НУ „ ХР. БОТЕВ“ – ДОМАКИН НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

На 23.02.2019 година НУ „Христо Ботев“ бе домакин на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.  В него взеха участие класирани ученици от  IV клас на общинския кръг както от нашето училище  / 8 ученика / ,  така  и  от  СУ „Хр. Ботев“     с. Горана Малина  /6 четвъртокласници/ и СУ „Васил Левски“ / с 2 –ма  представители/.

Децата работиха в спокойна атмосфера и показаха своите знания под контрола на представител на РУО София-регион – ст.експерт начално образование г-жа М. Баева.