НУ „Хр. Ботев“ отбеляза Деня на Розовата фланелка

Вече 9-та година НУ „Хр. Ботев“ отбелязва всяка последна сряда на месец февруари международно популярния „Ден на Розовата фланелка“. Той е посветен на осъзнаването и превенцията на проблема „тормоз в училище“. По класове бяха проведени беседи за кибер тормоза и изведени Правила за толерантност. Учениците изработиха картички с послания „Не на тормоза в училище!“ и „От нас зависи да бъдем добри!“. Включиха се в инициативата през големите междучасия „С танц към разбирателство“.  Облеченото в розово човече провокира интереса на учениците отново да прочетат за трогателния жест на истинските прятели от Канада през 2007 година Дейвид Шепърд и Травис Прайс към техен съученик.Учениците трябва да осъзнаят, че да си съпричастен към незаслужените обиди, към горчивите сълзи, към подигравките прави всички нас по-мъдри, по-зрели, по-добри!

2020-03-04