НУ „Христо Ботев“ и ОШ “ЈОСИФ КОСТИЋ” град Лесковац си подадоха ръка по пътя на приятелството и образованието

През месец март тази година, бе разработен училищен проект „Приятелство и образование без граници“, който постави началото на едно задочно приятелство между нашето училище и ОШ “ЈОСИФ КОСТИЋ” град Лесковац, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия – проект „Магия на синергиите“.

На 22 април 2021г. г-жа Румяна Генадиева, директор на НУ „Христо Ботев“ предаде на директора на Туристическата организация в Лесковац /TOL/ г-н Небойша Кочич, огромен пакет с ръчно изработени предмети и послания от учениците ни за приятелство и добросъседство. Под ръководството на г-н Милан Тончич, директор на ОШ “ЈОСИФ КОСТИЋ” град Лесковац нашите послания намериха място в просторните коридори на сръбското училище.

През изминалата седмица нашите задочни приятели зарадваха учениците ни с красиво сътворени предмети, 3D картички и послания, свързани с традициите и историческото минало на град Лесковац и ОШ “ЈОСИФ КОСТИЋ”.

 

Сърдечно благодарим за подаръците! Изключително много сме впечатлени от майсторската им изработка, стила и креативността на сръбските ученици! Поздравяваме нашите сръбски приятели за усърдието и старанието, което са положили!