НУ “Христо Ботев” на посещение в Общинската библиотека

Г-жа Силвана Кръстева посрещна топло възпитаниците ни в библиотеката. Да открият тайнството, скрито в книгите, е поредното предизвикателство за първокласниците, отправено им от техните преподаватели / Маркова, Радева, Димитрова / Първото им посещение в Общинската библиотека се превърна в емоционален празник. Всички обещаха да спазват молбата на книгата и да бъдат активни читатели.