Онлайн обучение за учениците от НУ “Хр. Ботев”

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

От 16.03.до 29.03.2020год. се преустановяват учебните дейности в училището.Ще бъдете известени от класните ръководители за организиране на обучение в електронна среда,т.е. учителите ще водят обучение чрез електронни средства ,за което ще бъдете уведомени допълнително до 16.03.2020год.

Моля за активното съдействие от страна на родители и ученици ,за да осъществяваме обучение в тази извънредна обстановка и учениците да не са ощетени откъм достъп до образование!

Уважаеми родители, благодарим за разбирането, за съдействието и помощта, които ще окажете на децата.

Бъдете здрави! Ще се справим само със съвместни усилия!