Извънкласни дейности

Клубове за занимания по интереси

за учебната 2022/2023 година

 

 

Наименование на клуб Ръководител
1 “Пъстра математика“ Цветанка Димитрова III в клас
2 “Математика за всеки“ Стойна Маркова III а клас
3 “Творим заедно“ Надя Михайлова III б клас
4 “Крикет и лека атлетика“ Венцислава Атанасова  I – IV клас
5 „Писането лесно и интересно“ Надя Цигова I в клас
6 “Мисля и мога“ Валентина Венкова I – IV клас
7 “Дигитална креативност –  минало, настояще, бъдеще на  град Елин Пелин“ Искра Величкова I – IV клас
8 “Подготовка за НВО“ Нели Николаева IV в клас
9 “Танците даряват здраве и усмивки“ Камелия Илиева I в клас
10 „Творение и забавление“ Ирене Кехайова II в клас
11 “Театрален клуб „Смехурко““ Ана-Мария Иванова III а клас
12 “Подготовка за олимпиади и НВО“ Сийка Говедарска IV б клас
13 „С Любознайко в дигиталния свят на дизайна“ Боряна Атанасова Костова IV в клас
14 „Подготовка за НВО, олимпиади и състезания“ Стоена  Кирилова IV а клас
15 „Народно творчество и обичаи“ Спасинка Стоянова III в клас
16 „Вселената на българския език“ Сашка Микова II в клас
17 „Във вълшебния свят на граматиката“ Румяна Вутева II а клас
18 „Пътешествие в света на граматиката“ Йорданка Ганиева II б клас

Клубове

по

Национална програма

„Заедно в изкуствата и в спорта “

Наименование на клуб Ръководител
  1.                       Отбор Волейбол                                                   В.Атанасова
  2.                       Отбор Баскетбол                                                  В.Атанасова
  3.                 Вокална група за забавна естрадна песен           Н.Радева
  4.                           Оркестър                                                            В.Кирилов