Извънкласни дейности

Клубове за занимания по интереси

за учебната 2023/2024 година

Клуб “Млад художник” – ръководител – г-жа Н. Сигридова

Клубове по

Национална програма

„Заедно в изкуствата и в спорта “

Отбор Волейбол – ръководител – г-жа В. Атанасова

Отбор Баскетбол – ръководоител – г-жа В. Атанасова

Вокална група за забавна и естрадна песен – ръководител – г-жа Н. Радева

Клуб “Народни танци” – ръководител – г-жа И. Маркова

Оркестър – ръководител г-н В. Кирилов