Извънкласни дейности

Клубове за занимания по интереси

за учебната 2021/2022 година

 

 

 1. Клуб „Буквичките са забавни“ с р-л Р. Вутева
 2. Клуб „Весела математика“ с р-л С. Говедарска
 3. Клуб „Вълшебния свят на буквите“ с р-л Й. Ганиева
 4. Клуб „Мисля и мога“ с р-л В. Венкова
 5. Клуб „Млад творец“ с р-л К. Назъров
 6. Клуб „Крикет и лека атлетика“ с р-л В. Атанасова
 7. Клуб „Приятели на музиката“ с р-л Н. Радева
 8. Клуб „В света на багрите“ с р-л Ст. Кирилова
 9. Клуб „Народни хора“ с р-л Яна Йорданова
 10. Клуб „Пъстра математика“ с р-л Цв. Димитрова
 11. Клуб „Писането било лесно“ с р-л С. Микова
 12. Клуб „Подготовка за НВО“ с р-л Н. Цигова
 13. Театрален клуб „Смехурковци” с р-л Ана-Мария Иванова
 14. Клуб „Мажоретки“ с р-л Светла Кимилска
 15. Клуб „Пътешествие в света на английски език“ с р-л Р. Петрова

 

 

Клубове

по Проект „Образование за утрешния ден“

 

 1. Клуб „Аз и Дигиталко в дигиталния свят“ с р-л Ст. Маркова
 2. Клуб „Пътешествие в дигиталния свят“ с р-л Й. Ганиева