Прием

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/25 г.

 

Списък на класираните ученици за 1 клас за учебната 2024/2025г.

Планиране и осъществяване на училищния план-прием


Класирането на бъдещите първокласници ще се извърши от 01.06.2024г. до 07.06.2024г.
Списъците с приетите ученици ще бъде публикуван на 10.06.2024г. в сайта на училището.
За записани ще се считат тези ученици, чиито родители представят на първата родителска среща /18.06.2024г./ оригинал на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, документи, които потвърждават избраните опции в допълнителните критерии /по заявлението за прием/, копие от акт за раждане и копие от адресна регистрация.