От отпадък до красив и полезен предмет

Учениците от групите за извънкласни дейности „Аз и природата“ и „В света на багрите“ бяха наградени от Цв. Христова /еколог в Община Елин Пелин/ за прекрасните предмети, изработени за конкурса „От отпадък до красив и полезен предмет“. Инициативата на  Община Елин Пелин, предложена от г-жа Анг. Илиева /гл.експерт към отдел ОКСД/ и г-н Д. Карагегов /връзки с обществеността към „Булекопак“АД/ е  по повод 22 април – Международният ден на Земята. Учениците ни за пореден път показаха своята креативност и умения, за което получиха предметни награди. Задоволството от оценения им труд личеше по  грейналите усмихнати лица на палавниците след посещението им в Общината и срещата им с Кмета  – доц.инж. Ивайло Симеонов.