ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯТ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА АНТИ-ТОРМОЗ В УЧИЛИЩЕ

За поредна година НУ „Хр. Ботев“ гр. Елин Пелин отбеляза Денят на Розовата фланелка – Международния  Ден за Анти-Тормоз в училище, който тази година бе на 27.02.2019 година.

С беседи по класове на учениците бе разяснено какво е „Кибертормоз“  и как да се предпазим от него. Учениците от групите за целодневно обучение изработиха постери и рисунки, изпълнени  с призиви  за толерантност и взаимопомощ.  Клубът „Мисля и мога“ /занимания по интереси/ под ръководството на В. Венкова допълниха училищната украса със своите красиво изрисувани балони , което внесе закачливост и разнообразие.    Дни, преди 27.02.2019 година в училището гостуваха  прекрасните танцьори от „Sitara Dance“, които чрез магията на танца показаха, че можем да общуваме без насилие, с красота и много позитивни емоции.    Поредната гордост за училището донесоха талантливите ни художнички от четвърти клас – Анелия Зафирова IV а, Мария Димитрова IV в  и Ивет Иванова IV в , които заеха призовите места в Конкурс за рисунка и есе на тема : “Агресията – силата на слабите“, организиран от МКБППМН – Община Елин Пелин.