Отбелязване на Световния ден на думата “Благодаря”

МОЛЯ! ИЗВИНИ! БЛАГОДАРЯ ТИ!
Думи по-целебни и от лек.
Щом отрониш словото крилато,
просто ставаш истински човек!

     На 11 януари и в нашето училище както в много страни се отбеляза Световния ден на думата “Благодаря”.  На този ден учениците от първи клас в НУ „Хр. Ботев“ чрез създаването на рисунки, плакати и  постери  изразиха своята благодарност към семейството и приятелите си.