Отново първо място

Гергана Малчева от 4в кл. спечели първо място в групата 3-4 клас на Европейско математическо състезание КЕНГУРУ на 19 март 2016 г.
Поздравления за нея, семейството и учителите й. Всички от училище й желаем бъдещи успехи.