ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

Учениците от НУ “Христо Ботев” тържествено отбелязаха 146 години от обесването на Васил Левски. С много вълнение  второкласниците под ръководството на своите класни ръководители  г-жа Р. Вутева, г-жа Й. Ганиева и г-жа С. Микова представиха живота и делото на великия българин в проза и стихове. Детска вокална група „Училищно звънче” с ръководител г-жа Н. Радева плениха публиката с чудесно изпълнените песни, посветени на Апостола.

В часовете на класния ръководител се изнесоха беседи и бяха показани презентации за великия Апостол. Сред най-интересните мероприятия, посветени на Левски  бяха  изнесената програма и проведената викторина в групата за следобедни занимания 3 ЦДО I с ръководител г-жа Г. Гидикова.  Почитта към делото на Дякона намери израз в красиво оформените табла и украси в класните стаи и по коридорите на училището, където най-много се отличиха учениците от I а клас с класен ръководител г- жа М. Станчева и група 1 ЦДО с ръководител г-жа Н. Николаева.