Познавателни екскурзии из България на възпитаниците на НУ „Хр. Ботев“

През топлите есенни октомврийски дни възпитаниците на нашето училище посетиха различни красиви места из България с познавателна цел. Второкласниците под ръководството на класните си ръководители – г-жа Р. Вутева, г-жа Й. Ганиева и г-жа С. Микова посетиха забележителностите на гр. Ловеч и се запознаха  в Къкринското ханче с последните часове на великия Апостол Васил Левски в него преди залавянето му.   Г-жа Ст. Маркова, г-жа Н. Радева и г-жа Цв. Димитрова заведоха своите третокласници в  природната забележителност пещера Леденика и се поклониха на паметника на Хр. Ботев в град  Враца. Учениците от четвърти клас, водени от г-жа Ст. Кирилова, г-жа Ст. Илчева и г-жа С. Говедарска посетиха красивия град Троян и Троянския манастир. Екскурзиите преминаха в дух на родолюбие,  с много емоции и  обогатяване с  нови знания.