Презентация за разделно събиране на отпадъци и опаковки от „Булекопак“ АД и общинска администрация пред учениците на НУ „Хр. Ботев“

На 5 декември 2018 година „Булекопак“ АД организира презентация за разделното събиране на отпадъци и опаковки пред учениците от трети клас в НУ „Хр. Ботев“.
Учениците от 3 а, 3 б и 3 в клас бяха впечатлени от интересните факти, представени от  г-н Д. Карагегов /връзки с обществеността към „Булекопак“АД/. Те останаха очаровани от наученото и отново показаха своето удовлетворение от поредната си среща с него. На презентирането присъстваха и представители от общината –  Цв. Христова /еколог в община Елин Пелин/  и Диана Димитрова /пиар на община Елин Пелин/.