„Растем заедно с нашата гора“

Учениците от групата за извънкласна дейност „Аз и природата“ по проект „Твоят час“ откликнаха на поканата на ТП ДЛС “Арамлиец” да се включат в инициативата „Растем заедно с нашата гора“. На 12 април децата посетиха Държавно ловно стопанство и под ръководството на своята ръководителка г-жа Цв. Димитрова, г-жа Ст. Маркова и представители на стопанство “Арамлиец” залесяваха горски масиви. Учениците с интерес се запознаха с различни растителни и животински видове. Останаха очаровани от природните красоти и научиха много за труда на лесничея. Изработиха чудесен макет, свързан с инициативата, който впечатли всички със своята красота и идейност.

Видео