Участие в Заключителен информационен ден по проект “Твоят час”