Учебна екскурзия, съпроводена с много приятни емоции на първокласниците и учениците от III б клас сред красотата на Витоша