Летопис

Училището в дати:

  • 1852 г.- създаване на първото училище при църквата в с. Новоселци/ дн. гр. Елин Пелин/;
  • 1895 г.- открита е пълна прогимназия под название „Новоселско околийско III- то класно училище”;
  • 1921 г.- открит първи гимназиален клас- IV- ти клас като частен клас на училищното настоятелство ;
  • 1922 г.- вече има  реално училище с  IV- ти, V- ти и  VI- ти клас;
  • 1924 г.- смесеното реално училище се отделя от прогимназиалното под името „Новоселска непълна смесена гимназия”;
  • 1925 г.- открито е Практическо коларско училище;
  • 1927 г.- започва да функционира Столарското училище, на  което от 1929г. названието се променя в Земеделско училище;
  • 1939 г.- съществува Народно основно училище „Христо Ботев”- с. Новоселци;
  • 1944 г.- функционира пълна смесена Новоселска гимназия.
  • Учебна 1964/65г.- обединяване на целия начален курс в едно начално училище.