Начално училище „Христо Ботев” гр. Елин Пелин е едно от най-старите училища в общината. То е училището с най-много ученици от І до ІV клас в община Елин Пелин. От 2009 година е със статут на средищно училище. Това дава възможност на много деца и от съседни населени места да получат в него качествено образование. В последните няколко години като тенденция в развитието му се налага увеличаване общия брой на учениците в него.

Последни събития: