Материално-техническа база

Училището предлага добри условия за обучение, възпитание и труд. То разполага с:

  • масивна и функционална училищна сграда, специално построена за целта със светли и слънчеви помещения в нея;
  • ремонтирани и с ново обзавеждане класни стаи;
  • модерна игротека с дидактични материали и игри;
  • голям физкултурен салон с гимнастически уреди и спортни пособия;
  • технически добре оборудвана със съвременна техника компютърна зала ;
  • медицински и логопедичен кабинет;
  • ремонтирана столова;
  • обширен двор със спортни площадки, място за отдих с пейки и много зеленина;
  • интерактивна дъска, мултимедии, лаптопи, радио- касетофони, принтери, професионална озвучителна техника, стерео уредба.