Материално-техническа база

Училището предлага добри условия за обучение, възпитание и труд. То разполага с:

  • Масивна и функционална училищна сграда, специално построена за целта със светли и слънчеви помещения в нея;
  • Ремонтирани и с ново обзавеждане класни стаи;
  • Голям физкултурен салон с гимнастически уреди и спортни пособия;
  • Технически добре оборудвана със съвременна техника компютърна зала ;
  • Медицински кабинет;
  • Логопедичен кабинет;
  • Ресурсен кабинет;
  • Ремонтирана столова;
  • Обширен двор със спортни площадки, място за отдих с пейки и много зеленина;
  • Интерактивна дъска, мултимедии, лаптопи, радио- касетофони, принтери, професионална озвучителна техника, стерео уредба.