НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“