Честване националния празник на България трети март

Трети март 1878 година! Денят, в който на европейската карта се появи отново името на свободна България!

Трети март 2016 година. Денят, в който свеждаме чела пред националните символи и заставаме в знак на дълбока почит и признателност към хилядите, които паднаха за свободата на България и останаха безсмъртни. Ден, в който гордо се изправяме заради достойнството на Отечеството си!

Начално училище „Христо Ботев” гр. Елин Пелин чества националния празник на България трети март – 138 години от освобождението на страната ни от турско робство. Учениците от 3 кл. изнесоха музикално-литературна програма с патриотични песни и стихотворения, с историческо представяне на важните събития, свързани с този паметен ден и с подходящи мултимедийни изображения. Особено лирично представяне имаше вокалната група „Училищно звънче” с ръководител Нина Радева. За кратките 30 мин. всеки се потопи в една атмосфера на искрено родолюбие, самоотверженост и преданост към народ и родина. Нека пазим жива нашата история и нашето национално самосъзнание.