Честване националния празник на България трети март

На 27.02.2015г /петък/ Начално училище „Христо Ботев” гр. Елин Пелин чества националния празник на България трети март – 137 години от освобождението на страната ни от турско робство.Учениците от 3 кл. изнесоха музикално-литературна програма с патриотични песни и стихотворения, с историческо представяне на важните събития, свързани с този паметен ден и с подходящи мултимедийни изображения. За кратките 30 мин. те успяха да ни потопят в един свят на искрено родолюбие, самоотверженост и преданост към народ и родина. Нека всеки българин цени свободата, която има, за да растат нашите деца в една спокойна и мирна страна.