Седмица на четенето

За поредна година НУ „Хр. Ботев“ се включи в Националната седмица на четенето / 09.12 – 13.12.2019 г. /.

В рамките на тази седмица на учениците от различните класове гостуваха техни близки и представители от различни институции.

С голям интерес четвъртокласниците се срещнаха с големите  ученици от СУ „В. Левски“ град Елин Пелин, които бяха водени от Директора на училището г-жа Мариета Христова и г-жа Таня Цанева – преподавател по български език и литература. Те с увлечение разказваха за ползата от четенето и необятния свят на познанието. Големите ученици пък показаха и прочетоха част от своите любими четива.

Във вторите класове гостува секретарят на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Биана Цекова. Тя прочете любимата приказка на своите деца и постави задача на малките палавници да нарисуват илюстрация към нея. При срещата си с тях  г-жа Цекова призова за толерантност и доброта при общуването помежду им.

Третокласниците се включиха в състезанието „Аз мога да пиша правилно“, където имаха за задача да открият приказката и напишат нейното заглавие; да изпишат част от творбата правилно под диктовка; да напишат отговор на поставен въпрос към нея.

При първокласниците гостува г-жа Иванова /директор на училището/, както и  родители и учители, които също прочетоха част от своите любими четива.